Începând cu anul 2017 și până astăzi un grup de creștini proveniți din mai multe confesiuni creștine din România și Republica Moldova, stabiliți în Germania în regiunea dintre orașele Osnabrück, Münster, Bielefeld, se adună la închinare, rugăciune și părtășie în Cuvântul lui Dumnezeu.

Ne întâlnim în fiecare duminică după-masa de la orele 16:00 într-un locaș de închinare pus la dispoziție de către frații noștri din biserica creștină germană, aceștia susținând lucrarea din biserica de limbă română.

Într-o atmosferă de reverență și rânduială, urmărim în cadrul serviciilor divine zidirea spirituală a tuturor celor prezenți. Ne închinăm lui Dumnezeu prin cântare, rugăciune, poezii, îndemnuri, împărtășirea de experiențe personale, un rol important fiind transmiterea învățăturii biblice prin predicarea Cuvântului lui Dumnezeu.

Țelul nostru este ca cei care frecventează adunarea noastră să-l cunoască tot mai mult pe Dumnezeu și voia Lui, să se maturizeze spiritual și să fie echipați pentru misiune și propovăduirea Evangheliei lui Isus Hristos.